تقریبا مدت زیادی از نوشتن تو این وب لاگ می گذره دوست های خوب زیادی اینجا داشتم که همیشه به وب لاگشون می رم و پیگیره احوالاتشون می شم و از همه شونم ممنونم به خاطر احساس خوبی که از پیامهاشون به من دادن   .
خداحافظتون باشه .
ئدذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد                         فریبنده زاد و فریبا بمیرد

شب مرگ تنها نشیند به موجی                         رود گوشه ای دور و تنها بمیرد

در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب                    که خود در میان غزل ها بمیرد

گروهی برآنند کاین مرغ شیدا                              کجا عاشقی کرد آن جا بمیرد

شب مرگ از بیم جان آن جا شتابد                               که از مرگ غافل شود تا بمیرد

من این نکته گیرم که باور نکردم                           ندیدم که قویی به صحرا بمیرد

چو روزی ز آغوش دریا برآمد                                  شبی هم در آغوش دریا بمیرد

....

 

   + nava neshat - ۱:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٩/٧