اگر می خواهید دنیا با شما خوب تا کند باید با خود خوب تا کنید چگونه می توانید احساس یک آدم موفق را داشته باشید در حالیکه جورابتان سوراخ سوراخ است ؟ مایک می گوید : کسی سوراخ جورابهایم را  نمی بیند اما نکته همینجاست دیگران مهم نیستند کسی که باید اینرا بداند خود شما هستید که می تواند احساس خاص بودن را به خود ببخشید .اگر خود شما غرور و عزت نداشته باشید هیچکس دیگری نمی تواند آن را به شما ببخشد

 

*************

همیشه از بچگی به گربه علاقه خاصی داشتم و وقتی امروز یه گربه مامانی دیدم هیجان زده خواهر زاده کوچولومو بلند کردمو و بهش گفتم :پیشی رو ببین... پیشی رو ببین .....

اونم قیافه متفکری به خودش گرفت و گفت : فکر کردم این گربه است

   + nava neshat - ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٢/۱۱