پدریکی از دوستانم که واقعا یک انسان نمونه هست وتمام زندگیشو سالم زندگی کرده و یه همسر فوقالعاده یه پدر نمونه ویه انسان شریف بوده  یهو مشخص شده  که تومور مغزی داره و اونهم تازه در بدترین حالتش یعنی رو ساقه مغز !!! اونروز که من از عیادتش برمی گشتم حسابی ناراحت بودم چون تو یه مدت کوتاه با داشتن 52 سال تبدیل شده به یه پیرمرد ناتوان  که حتی نمی تونه  درست غذاشو ببلعه ......... دیدن اون وضع مخصوصا بچه هاش که مرگ تدریجی پدرشونو می دیدن حسابی منو ناراحت کرده بود ... اونروز ما مهمون داشتیم و صحبت از موفقیت های چشمگیر مردی بود که 180 درجه با شخصیت بالا تفاوت داشت   یه خانوم مسن و فوق العاده شیرین زبون که به من همیشه لطف داره هم  مهمون ما بود و وقتی صحبت می کردیم با زبان عامیانش تعبیر قشنگی از زندگی داشت اون می گفت :

دخترم همیشه تو زندگی بدترین بلاها سر بهترین آدمها می آد!! این رسم زندگیه !! خود ما وقتی یه پرنده قشنگ یا خوش صدا رو می بینیم اسیرش می کنیم و می ذاریمش تو قفس تا همیشه پیشمون باشه اما اگر یه کلاغی رو ببینیم حتی نگاهش هم نمی کنیم تا حالا یه کلاغ تو قفس دیدی !!!!!!!

 

 

بنال بلبل اگر با منت   سر یاریست                که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست

در آن زمین که نسیمی وزد زطره دوست          چه جای دم  زدن نافه های تاتاریست

بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق                که مست جام غروریم ونام هشیاریست

خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست             که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست

لطیفه ایست نهانی که عشق ازو خیزد            که نام آن نه لب لعل و حظ زنگاریست

جمال شخص نه چشمست و زلف و عارض وخال       هزارنکته درین کاروبار دلداریست

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند                    قبای اطلس آنکس که از هنر عاریست

بر آسان تو مشکل توان رسید آری                     عروج بر فلک سروری بد شواریست

سحر کرشمه چشمت به خواب میدیدم            زهی مراتب خوابی که به زبیداریست

                            

                                  دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ

                                  که رستگاری جاوید در کم آزاریست

 

 

 

 

 

 

   + nava neshat - ٩:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٢/۱٤