بايد إستاد و فرو آمد
بر آستان دری که کوبه ندارد
چرا که اگر براه آمده باشی دربان به انتظار توست و
اگر بی گاه

به در کوفتن ات پاسخی نمی آید .

   + nava neshat - ٤:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٩/٢۸