طرف ما شب نیست

صدا با سکوت آشتی نمی کند

کلمات انتظار می کشند

 

من با تو تنها نیستم هیچ کس با هیچ کس تنها نیست

شب از ستاره ها تنها تر است

 

شاملو

   + nava neshat - ۸:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱۱/۱٢