امروز فکر های مسخره ای به سرم زد اونم  اين روزها که همه با احسا س در مورد اين دوقلو ها مطلب می نويسند و اشک می ريزند .

اگر لاله و لادن با عمل جدا نمی شدند بعد از ۱۲۰ سا لشون برای تدفينشون چی کار بايد می کردند؟

روحشان شاد .

   + nava neshat - ٥:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٤/٢٢