پرندگان بر انسانها شرافت دارند . انسان در دام رسوم و قوانین مخلوق خود گرفتار است ولی پرندگان منطبق با قانون طبیعی الهی زندگی می کنند که زمین را به دور خورشید به چرخش وا می دارد.

 

 

خشونت برخی بر لطافت دیگران ارجحیت دارد

 

 

خداوند در قلب های شما شعله ای به ودیعه نهاد که تب و تاب خود را از معرفت و زیبایی کسب می کند کشتن و مدفون ساختن آن در خاکسترش گناهی بس بزرگ است .

 

جبران خليل جبران

 

   + nava neshat - ٥:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٤/٢٥