ديروز خيلی اتفاقی قسمتهای از فيلم مولن روژ رو ديدم از طرفی  کلی کار داشتم که بايد انجام می دادم که قيد همشونو زدم و فيلم رو کامل ديدم جالب بود واقعيتی رو با تصنعيترين شکلش نشون می دادن  و بازی زيبای نيکول کيدمن ،و يه جمله فيلم که کاملا يادم مونده :

ما موجودات دنیایی پست هستیم

ما از عهده عشق بر نمی آییم

..........................

 

------------------------------------------------------------- 

 

   + nava neshat - ٢:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٢/۸