بهای پرواز

رو تک درخت خونمون
يه کرگدن نشسته بود
کرگدنه گريه می کرد
غصه می خورد

کرگدنه گريه نکن
غصه نخور
تو هم يه روز پر می کشی..

   + nava neshat - ٩:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٧/٢٥