ساعت۳:۱۷ صبحه روز چهارشنبه است .بارون قطع شده انگاری .

 ای بابا دلم رو خوش کردم به سال 86 از شروعش شدم یه جغد تمام عیار از شب تحویل سال که تا ساعت ۳:۳۰ بیدار بودم تا همین حالا کمتر از ۴ صبح نخوابیدم در عوضش صبحها خوابم تا ساعت ۱ بعد از ظهر دقیقا شبیه جغد!!

خیلی خسته ام احساس می کنم روحم از جسمم سنگین تره احتمالا ورم کرده باشه روح دیوانه من ......

****************************

در تمام لحظه ها

من دو نیمه ام

نیمی در خاطره ،نیمی در لحظه

   + nava neshat - ۳:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/۱/۸