کلمه قدرت است

بنویس! چه یک نامه خاطرات روزانه یا یادداشتی موقع صحبت با تلفن اما بنویس !

با نوشتن به خدا و به دیگران نزدیک تر می شویم .

اگر می خواهی نقش خودت را در دنیا بهتر بفهمی بنویس . سعی کن روح ات را در نوشته ات بذاری حتی ا گر هیچکس کارت را نمی خواند یا بدتر حتی اگر کسی چیزی را بخواند که نمی خواهی خوانده شود .

همین نوشتن به ما کمک می کند افکارمان ررا تنظیم کنیم و پیرامون مان را واضح تر ببینیم .یک کاغذ و قلم معجزه می کند درد را تسکین می دهد رویا ها را تحقق می بخشد و امید های از دست رفته را باز می گردتند .

کلمه قدرت است .

کوئلیو

 

   + nava neshat - ٧:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٥/٢٠