ما ملتی هستیم که می تونیم دنیا رو به حیرت واداریم!!

من که همینجوری حیرت زده دور و برم هستم با شنیدن خبرهای داغ این روزها دیگه دارم قاطی می کنم عصبانی

منظورم خبر رسوایی دانشگاه زنجان نیست که بارها مشابه اون رو شنیدم جای تعجب هم نداره که همیشه قدرت با سواستفاده همراه بوده و خواهد بود !!! 

انفجارم ازحرفهای مزخرف این جناب  آقاست !وزیر محترم علوم که می گه  آنچه در فیلم نشان داده شد، فقط دختری بود که به دفتر مراجعه کرده و در آنجا روسری به سر نداشت !!!!!!!!!!!!!!!!

 اگر برداشتن روسری امر طبیعی و نرمالی است(قابل توجه خانومهای که گرمشون هست  منبعد راحت باشیدزبان )  ما که دیدیم ایشون با عجله و اضطراب پرده های اتاق رو باز می کرد !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

ما ملتی هستیم که می تونیم دنیا رو به حیرت واداریم از خود راضی

   + nava neshat - ۳:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٤/٢