شکر خدا

خرافاتی بودن هم گاهی بد نیست من همینجا اوایل سال نوشتم که عدد ٧ عدد شانس منه و امسال رو به فال نیک گرفتم همین طور هم شد . قلبقلب

حالا که خرافاتی بودن خیلی خوبه همیجا با تمام قدرت ۴ تا می زنم به تختهشیطان  لطفا چشمم نکنید که تا پایان سال هنوز مونده زبان

   + nava neshat - ۳:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٦