مصاحبه های آبکی تلویزیونی

مجری:شما روزه تون رو با چی باز می کنید

پاسخ آقای مصاحبه شونده : با یاد خدا .

نتیجه گیری؟؟در طول روز و زمان روزه داری ایشان از یاد خدا غافلند تا روزه شان باز نشود ؟؟؟

   + nava neshat - ۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/۱۳