بيفتم می افتم

واقعا که عجیب ترین موجودات  انسانها هستند . آدم گاهی حس می کنه حتی خودش رو  درست  نمی شناسه !

 

در نقطه  تنهایی ایستاده ام

و به عظمت آن  می نگرم   

با آنکه می دانم چه آسان می توان آنرا در هم شکست . 

 

 

****************

یه فرشته کوچولو رو تصور کنید با موهای صاف کوتاه و یه  صورت گرد کوچولو در حالیکه از صندلی آویزون بود داد می زد :  بیفتم میافتم  بیفتم میافتم ......   چه دنیای زیبایی دارن این بچه ها 

 

 

   + nava neshat - ۱:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٥/٢٩