خود نه از اميد رستم
نی ز غم٬
وين ميان
خوش دست و پائی

می زنم.........

   + nava neshat - ٩:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱٠