سرما خوردگی

گيله مرد ميگفت : نميدونم شايد ايران هم همينجوری شده باشه ... يعنی اينقدر آب و هوا کثيفه که اگر باران سرت بباره، خارشت ميگيره ....
خوشبختانه اينجا هوا آنقدر آلوده نيست ولی يه خورده بی وفا شده چون اگر زير بارون برين سرما می خورين مثل من

نمی دونم اين سهراب چی ميگفت زير باران بايد رفت ؟؟؟

   + nava neshat - ٧:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٦/۳٠