..

تو نمی توانی انديشه های دريايی مرا در يابی ومن هم نمی خواهم که تو دريابی .می خواهم در دريا تنها باشم .

جبران

   + nava neshat - ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٧/٢