ستاد استهلال

امروز با شنيدن عبارت ستاد استهلال از خنده مردم  قراره اين ستاد به کمک ابزارهای پيشرفته  منجمله هواپيما  ماه رو رويت کنند

   + nava neshat - ٩:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/۳