تا حالا شده تو زندگیتون بخواين بجای جلو رفتن  بر گردين عقب خيلی سخته خيلی و سخترين  قسمتش زمانيه که بعد از مدتی تلاش  می فهمين هنوز رو نقطه توقف ايستادين

   + nava neshat - ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/۳٠