پز سیتی به مناسبت دهه فجر

 

 

کتاب دخترم فرح (خاطرات فریده دیبا ) :

رشت از معدود شهر های عمده ایران بود که چون در سر راه کشور های بزرگ قرار گر فته بود پس به تمدن و فر هنگ اروپایی بیشتر دسترسی داشت و خیلی زودتر از شهر های ایران صاحب مدارس دخترانه و حتی دبیرستان گردید

............

بندر پهلوی از بنادر اصلی کشور و راه عبور و مرور ایرانیان به اروپا بود تا قبل از روی کار امدن رضا شاه بندر پهلوی که پیش از آن انزلی خوانده می شد یگانه دروازه ی ایران به روی اروپا بود اما در زمان رضا شاه بنادری دیگر در سواحل خلیج فارس و  راههایی دریای جدید گشوده شد

 

....

...........

در میان دختران و زنانی که در  دربار و کاخهای مختلف کار می کردند و رسما کارمند تشریفات دربار یا  اداره  کل کاخها بودند دو خواهر شیرازی تبار بودند که بعد ها به اسامی مستعار هایده و مهستی شهرتی زیاد در دنیای موسیقی ایران پیدا کردند  .

این دو خواهر از نوجوانی در کاخ سعد آباد بزرگ شده و جزء خدمتکاران خاص ملکه مادر بودند

نام اصلی این دو خواهر سکینه و خدیجه بود ......

 ****

اين هم جالبه

   + nava neshat - ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱۱/٢۱