تا حالا شده تو زندگیتون بخواين بجای جلو رفتن  بر گردين عقب خيلی سخته خيلی و سخترين  قسمتش زمانيه که بعد از مدتی تلاش  می فهمين هنوز رو نقطه توقف ايستادين

/ 3 نظر / 2 بازدید
آرمین گیله مرد

سلام و خوشحال ز خوشحالی ...سختیش بخاطر این هست که ما هرچه انجام دهیم دنیا بجلو میرود و بنا به قوانیین فيزيکی کار سختی هست وقتی در چيزی که بجلو ميرود نشستی، بخواهی به عقب بروی ...

Salman Masoumi

من هیچ وقت از این فکر سختا نمیکنم، ترجیح میدم فقط جلو برم....

kimia

چرا مطلب جديد نمی نويسيد ...