پرندگان بر انسانها شرافت دارند . انسان در دام رسوم و قوانین مخلوق خود گرفتار است ولی پرندگان منطبق با قانون طبیعی الهی زندگی می کنند که زمین را به دور خورشید به چرخش وا می دارد.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

خشونت برخی بر لطافت دیگران ارجحیت دارد

 

 

خداوند در قلب های شما شعله ای به ودیعه نهاد که تب و تاب خود را از معرفت و زیبایی کسب می کند کشتن و مدفون ساختن آن در خاکسترش گناهی بس بزرگ است .

 

جبران خليل جبران

 

/ 0 نظر / 3 بازدید