اگه یه روز بگم از این حکایت که به تو کردم عادت <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دلم پیش دلت مونده تو زندون رفاقت

 

اگه یه شب برسم به حقایق

می شم خدای عاشق

می گم رازمو به ستاره دریای  مغرب

 

*******

امروز هم گذشت و به شمارنده حلقه زندگیمون یه واحد دیگه اضافه شد حلقه های پایان پذیری که شرط توقف های متفاوتی دارن و انقدر ما آدمها تو دستورالعملهای این حلقه ها که شامل غرور, خودخواهی, رقابت برای  درآمد بیشترو قدرت  طلبی  غرق شدیم که فراموش کردیم تا رسیدن میزان این شمارنده به شرط توقف ممکنه فاصله کمی باشه

چی می شد می تونستیم بعضی از دستورالعملها را حذف کنیم و برای بعضیهاشون وقت بیشتری بذاریم و از فرصتها بیشتر استفاده کنیم فرصتهای که ممکنه دیگه تو این حلقه بهشون نرسیم !

 

/ 1 نظر / 3 بازدید