DSC00056.JPG   تصویر در اندازه بزرگتر

یه چشم انداز زیبا تو یه منطقه کوهستانی و خونه ای که درست رو لبه کوه ساخته شده بود . پنجره ای که باز می شد به این همه زیبایی. در حالیکه برای  دختر پشت پنجره دست تکون می دادم با خودم فکر می کردم ما آدمها تا چه اندازه  قدر چیز هایی رو که داریم می دونیم ؟؟؟

/ 1 نظر / 17 بازدید
آشنا

.... هنگامي که دختر از پيله نا اميدي به در آمد شيطان مدت ها بود که گريخته بود.