زنان را آنگاه که به تو می نگرند گوش دار نه آنگاه که با تو سخن می گويند .  16.gif

بازم جبران.

/ 2 نظر / 2 بازدید
MOHSEN

با بدکسايی طرف شدی ....خدايت بيامرزاد.