من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت

خدا رو شکر می کنم که اهل سیاست نیستم .

به اکثر وب لاگهای که سر زدم فقط سکوت درد آلودی رو دیدم . حالا به نظر شما سر آدم رو قطع کنن سخت تره یا اینکه احساسات آدم رو به بازی بگیرن؟؟؟؟

/ 3 نظر / 39 بازدید
آریا

هم مرگ برجهان شما نیز بگذرد ..هم رونق زمان شما نیز بگذرد وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب …بردولت آشیان شمانیز بگذرد بادخزان نکبت ایام ناگهان ……برباغ و بوستان شما نیز بگذرد در مملکت چو غرش شیران نماند ورفت ..این عوعوی سگان شما نیز بگذرد آب اجل که هست گلو گیر خاص و عام ..برحلق و بردهان شما نیز بگذرد ای تيغ تان چونیزه برای ستم دراز ..این تیزی سنان شما نیز بگذرد چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد. .بیداد ظالمان شما نیز بگذرد آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست. .گرد سم خران شما نیز بگذرد بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت. .هم برچراغدان شما نیز بگذرد زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت ..پس نوبت کاروان شما نیز بگذرد ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن. .تاثیر اختران شما نیز بگذرد این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید ..نوبت زناکسان شما نیز بگذرد بیش از دوروز بود از آن دگر کسان . .بعداز دوروز از آن شما نیز بگذرد برتیر جورتان زتحمل سپر کنیيم. .تا سختی کمان شما نیز بگذرد در باغ دولت دیگران بود مدتی . .این گل زگلستان شما نیز بگذرد آبی است ایستاده درین خان مال و جاه ..این

azamusic

اول اینکه سلام دوم اینکه چه کاری جز سکوت از ما ساخته است؟ سکوتمان را هم تحمل نمی کنند.