بارون

من عاشق شهريورم با آن بارونهای ريزو دائميش و صدای قشنگش 07.gif

حيف که دکترم برام يه پرهيز موزيکی داده و منم دارم آهنگ coco jamboo  را گوش می کنم  18.gif 04.gif

/ 3 نظر / 2 بازدید
kimia

زندگی کن و شاد زی ...

MOHSEN

بابا خارجی باز /

آرمين گيله مرد

سلام ...من هم همينطور ... البته بارون اينجا نه ... نميدونم شايد ايران هم همينجوری شده باشه ... يعنی اينقدر آب و هوا کثيفه که اگر باران سرت بباره، خارشت ميگيره .... فقط زير دوش با کمک تخيل و چشم بسته .... توی خيال زير بارون رشت ...... اگر شما هم بخنديد هر دفعه کسی به من پيله کرد حتما صداتون ميکنم که با هم بخنديم ...