عبور باید کرد و همنورد افقهای دور باید شد ...................

اینجا می نویسم تا احساس فعلیم  یادم بمونه که برای دومین بار می تونست اما نخواست ................<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

باید عاقل تر باشم

/ 2 نظر / 5 بازدید
تنها

سلام خيلی لطيف مينويسی حال کردم بابا بازم بهت سر می زنم توهم بيا پس تا حضوری دوباره بدروووووووووود