حافظ خلوت نشین

این شعر خوشگل فال منه 28.gif تعبیرش چی می شه ؟؟؟؟08.gif

   حافظ خلوت نشین دوش به میخنه شد       

از سر پیمان برفت با سر پیمتنه شد 

باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد

شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب

/ 0 نظر / 10 بازدید