چند روز پیش با عجله یه دسته اسکناس رو می شمردم چشمم افتاد به یه جمله که روی اسکناس نوشته شده بود جمله این بود : بوقت زلزله نوشته پشت اسکناس خوانده شود !!!!!!!  من هم تو اون هیروویر !! فضولیم گل کرد اسکناس رو برگردوندم نوشته بود : خره مگه نگفتم بوقت زلزله بخوان J)))))))) با این که نویسنده اش یه کمی ادبیاتش ضعیف بود ولی خیلی خندیدم و حسابی ادب شدم چون مجبور شدم از اول پولها رو بشمارم J)) <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

 

/ 0 نظر / 2 بازدید