چندی است که به دل نپرداخته ايم؟؟

/ 4 نظر / 2 بازدید
Heaven Searcher

سلام.. اخر دگر دلی نمانده که بخواهم به آن بپردازم !!!

me

سه تا دوست داشتم... خدا ...خودم و دلم دو تاشون رو از بس اذيتم کردن ول کردم حالا فقط يکيشون مونده... خودم