خوش بحال کسانی که تو زلزله بم مردند و بد به حال کسانی که موندن 02.gif

بعد از گذشت این همه سال از  فاجعه زلزله رودبار - منجيل  مسولين چه کار کردند  ؟؟؟؟؟ بعد از این فاجعه اخیر بجز پيام تسليت و ۱۰ روز گريه و زاری چه کار کارشناسانه ای انجام می شه ؟؟؟؟؟؟

امروز همه مردم جدا ناراحت بودند و همه برای کمک به زلزله زدگان بسيج شدند چیزی که بیشتر از همه چیز تاسف باره عدم اعتماد مردم به کمک رسانی درست به  زلزله زدگانه و همه ترجیح می دن کمکهای غیر نقدی کنن 31.gif
 خیلی دلم می خواست الان  اونجا بودم   خدايا به بازماندگان اين فاجعه صبر و استقامت بده ......
یادمه می گفتن  تو زلزله گیلان خانومی که همون وقت برای آب خوردن در یخچال رو باز کرده بود زیر یخچال می مونه و بعد از سه روز از زیر آوار سالم بیرون می آد در حالی که از محتویات یخچال خورده بود و زنده مونده بود ولی با وجود این سرمای هوا در کرمان ممکنه هنوز کسی زیر آوار  زنده باشه ؟؟؟؟؟

/ 3 نظر / 2 بازدید
Salman Masoumi

والله به این مسئولین هیچ امیدی نیست....