بارون

دو  سه روزه که یه بارون خیلی آرامش بخش داره می باره .یه جای هم پیدا نمی شه که بدور از چشم های متعجب بری بشینی زیر بارون .دیروز ٢ تا پسر بچه با چتر های بسته رو دیدم که زیر بارون با خوشحالی می دویدند و با هم شو خی می کردن کلی حسودیم شد ساکت  

خلاصه تو این هوای بارونی جو گیر شدم و سلامی کردم به حافظ و جویای احوال شدم زده پس گردنم اونم محکم منتظر و میگه یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور !!

 

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید