بچه ای ديدم که عاشقانه دنبال  حبابها می دويد  چه عشق احمقانه ای !!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 3 نظر / 2 بازدید
آرمین گیله مرد

سلام ... بايستی مينوشتم سايه یک گيله مرد هنگام غروب و بعد این سوءتفاهم ایجاد نمیشد ...عشق احمقانه نیست، حال عشق به هرچیز باشد. عشق منطقی نیست و بخاطر همین هم نمیتواند احمقانه باشد ...

کیمیا

ان بچه ما نبوديم !(همه مان)