حرف مردم

دیروز با خوندن فال خودم از مجله خانواده سبز حیرت زده شدم
.....از انجام کاری که منصرف شده اید پشیمان نباشید که حتما در آن حکمتی بوده است ... من که دیگه حالم از حکمت و قسمت و همه چیز به هم میخوره .........حرفهای خاله خان باجی ........
نوع زندگی کردن نوع لباس پوشید ن نوع حرف زدن و همه چیز ما بر اساس و مبنای حرف و نظر مردمه
این داستان پیرمرد پسرش و الاغش که از دست حرف و نصیحت مردم مجبور به کول کردن الاغ شده بودند رو همیشه به سادگی ازش رد می شدم ولی این روزها اونو کاملا لمس کردم ...
پس من کجای این دنیام کی برای خودم و برای دل خودم زندگی کردم یه عمر دقیقا عینه گوسفند زندگی کردم ...
شاید یه روز داستان زندگیمو بنویسم مطمئنم پر خواننده می شه ولی حالا نه مردم می خونن منو میشناسن خوب نیست!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
tanbal

هرچند عقيده ای به اين جمله ندارم ولی : برای مردم زندگی نميکنيم ولی با مردم که زندگی ميکنيم هه

نیلی جون دختری بیکار

سلااااااااااااااااااام مرسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييی خوبممممممممممممممممممممم تو خووووووووووووووووووووووووووووبی؟