ستاد استهلال

امروز با شنيدن عبارت ستاد استهلال از خنده مردم 18.gif قراره اين ستاد به کمک ابزارهای پيشرفته  منجمله هواپيما 18.gif18.gif ماه رو رويت کنند

/ 2 نظر / 4 بازدید
گودزیلا 5/1

سلام! "بابا محاسبات علمی که دقيق نيستند، باید با چشم دید." : دکتر سلطانی، دکترای آیرودینامیک کاربردی (با یه لحن بد...)