شاید بدترین ویژگی من این باشه که پایان صبر و تحملم هیچ آلارمی نداره ......<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 3 نظر / 2 بازدید
MOHAMMAD

پروردگارا : به من آرامشی ده ، تا قبول کنم آنچه را که تغییر ناپذیر است قدرت وشهامتی عطا فرما ، تا تغییر دهم آنچه را که می توانم ودانشی عنايت كن ، تا بدانم تفاوت آن دو را یا علی موفق باشی....

پدرام

اتفاقا بدترین ویژگی منم همينه

مسافر

متاسفانه من حد رو نميشناسم...يعنی ظرفيتم به طرف مربوطه ...ارزش رو داشته باشه...تا قيامت هم صبر ميکنم...درمورد تحمل هم بايدببينم چقدر زمانش به انجامش بيارزه ...تحمل هم ميکنم... شاد باشی...