اگه يکي بياد تو زندگي ت و بشه قسمتي از تو
اما به دلايلي نتونه بمونه
خيلي زياد گريه نکن..
فقط خوشحال باش که راه ت (براي مدتي، با اون) پيوند خورد
و يه جورايي، اون برات خوشحالي رُ به ارمغان آورد، حتا اگه براي مدت کوتاهي..
اونو از خودت دورش نکن، براي اين که اگه اين کار رُ بکني
يه روزي دوباره فکر مي کني که چرا گذاشتي پرواز کنه و بره
با اين که زماني به تو خيلي نزديک بود..

بزرگ ترين حسرت هاي زندگي ما، از ريسک هايي هست که نپذيرفتيم شون
اگه فکر مي کني، چيزي تو رُ خوشحال مي کنه
برو دنبالش...
به يادت باشه که اين مسير رُ فقط يک بار طي مي کنيم..

 

اينها قسمتهای  از وب لاگیه که هميشه من از اسمش بدم می اومد و  هيچوقت بازش نمی کردم اما يه روز بازش کردم و...

شما هم ببينيد 04.gif

/ 1 نظر / 7 بازدید
mohamad reza

سلام مايل به تبادل لينک هستی؟