تولدم مبارک امروز تولدمه .

 

 

 

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
علی

سلام آشنا مطالبتو ديروز خوندم دوتا فضای کاملا دور از هم بود در هر صورت جسارتم را ببخشيد به مبهم نويسی خودتون! استاد ملک الشعرای بهار: درکودکيم که زندگی شيرين بود پيوسته مرا دعای مادر اين بود می گفت الهی پسرم پير شوی غافل که همين دعا مرا نفرين بود تولدت مبارک راستی برای بخش آخر نوشته ات اگر عمری بود حرف اضافی زياد دارم