حال بهم زن اما جالب !

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

روزی حکیم دانا و سالخورده می بیند که که شاگرد سو گلی اش چند روزی  است که بی تابی می کند و از خود بیخود شده است خوب که دقت می کند می فهمد که اوعاشق شده حکیم پس از تحقیق نام و نشانی آن دختر را می یابد و می فهمد که او کنیزی است در فلان محله. حکیم که بسیار شاگرد خود را دوست دارد و می خواهد به او حکمت و عرفان را عملا  بیاموزد  تصمیم می گیرد که از همین موضوع استفاده کرده میزان عشق او را به کنیز بسنجد .

حکیم سالخورده دست به کار می شود و طوری به داخل آن خانه راه می یابد و در جلسات ملاقاتش در حالی که به راهنمایی اهل منزل می پردازد دارویی نیز در غذای کنیزک می ریزد که وی را دچار اسهالی شدید میکند .دختر بیچاره که چنین می بیند دست به دامن پیر مرد می شود و او به دختر می گوید هیچ ناراحت نباش که تا دو روز بعد درمان خواهی شد فقط سعی کن مواد دفعی خود را در ظرفی  جمع کنی تا من از روی معاینه آنها بتوانم معالجه ات را پیگیری کنم حکیم دو روز بعد دخترک را  درمان می کند واو که رنجور و زرد و لاغر شده بود بواسطه ضعف و بیحالی که داشت از صاحبش اجازه گرفته و جند روزی را به استراحت می پردازد از طرفی حکیم بدنبال پسرک می فرستد و به او مژده می دهد که  به قیمت گزاف آن کنیز را خریده و آزادش کرده است و حالا تو می توانی با خیال راحت او را به همسری خود درآوری جوان که از شدت شوق می خواهد قالب تهی کند بی تاب است که معشوقش را ببیند اما...همین که با چهره زرد و پژمرده دخترک روبرو می شود گویی آب پر از یخ روی سرش می ریزند و طوری جا می خورد که می خواهد دنیا دور سرش به چرخش در آید به خود آمده و از حکیم می خواهد که اندک روزی را صبر کند تا بتواند  بیشتر روی موضوع مطالعه کند!!!!!!!!!!

حکیم می گوید :ای پسر مگر این همان نیست که تو از عشقش بیمار شده بودی ؟پس چرا حالا میلت به او کم شده است ؟

سپس دستور داد تا آن ظرف متعفن رابیاورند جوان با دیدن آن ظرف خود راکنارکشید حکیم به وی گفت از آن دختر زیبا فقط همین ها کم شده باقی در وجود او در سر جایش  است آیا تو که اکنون دیگر که او را نمی خواهی پس عاشق اینها بودی ؟

  

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
آرمین گیله مرد

سلام ... احتمالش خیلی زیاد و حتی حتمی هست که من هم قابیل شوم و تمام حرف من هم همین هست. حالا ممکن هست یکی بعد از دو روز فاسد شود و دیگری توانش و صبرش بیشتر و بعد از من نمیگم که اگر آخوند به قدرت برسد فاسد میشود و باید اشراف بقدرت برسند. یا تو تاب و تحمل قدرت را نداری و من دارم. حرف من هم نیست که اون بالا بالاها عوض شود و اشخاص دیگری بروند آنجا (یعنی فقط نما را عوض کنیم ) بلکه تغییر کلی سیستم و نه فقط چهره و نمای آن. دولت باید همسطح و نماینده باشد و نمایندگی هم باید شفاف باشد. و اما این اتفاق خلاصه نخواهد افتاد چونکه هدف من قصب اون بالا بالا ها و کسب قدرت نیست بلکه نشان دادن که به اون بالا بالاها نیاز نیست و درست نیست شخصی، گروهی ، ... را چنان قدرتمند کنیم.

آرمین گیله مرد

منظور ازین اتفاق ، رسیدن به اون بالا بالاها بود. دوباره میگم من انتقاد از شخص و گروه بخصوصی که در آن بالا بالاها هست نکردم. بلکه انتقاد من بطور کلی ازون بالا هست که باید پاینش کشید. و البته گروهانی هستند که با آنان نمیشود این کار را کرد چونکه هدفشان این هست که تازه بالاتر هم روند و مردم دربند فقط خدمت کنند