..

تو نمی توانی انديشه های دريايی مرا در يابی ومن هم نمی خواهم که تو دريابی .می خواهم در دريا تنها باشم .

جبران

/ 2 نظر / 2 بازدید
ليدا

يه تنهای ديگه رو به غار تنهاييتون راه ميدين ؟؟؟