خنده ای کو که به دل انگیزم ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

قطره ای کو که به دريا ريزم ؟

صخره ای کو که بدان آویزم ؟

مثل اینست که شب نمناک است .

دیگران را هم غم هست  به دل ،

غم من، لیک، غمی غمناک است .

سپهری

**********************************

...

/ 1 نظر / 3 بازدید
تنبل

چه قدر ناز گفته : ...غم من غمی غمناک استr