امروز بعد از مدتها گرما يه روز بارونی خيلی قشنگ داشتيم بارون ريزی که به شکل مه ديده می شه با  يه عطردوست داشتنی از فضای اطراف  .....يه کمی زوده اما بوی پاييز می آد.........نمی دونم اين بارونه که دلتنگی می آره و يا ...................

/ 1 نظر / 7 بازدید
مسافر

اي داد بيداد...بارون که دلتنگی نمياره...بارون ميتونه در اوج دلتنگی های آدم بباره...ولی به خدا همين که ميباره رو بايد ديد... شاد باشی...