عشقبازی به همین آسانیست...

که دلی را بخری , بفروشی مهری

شادمانی را حراج کنی

رنجها را تخفیف دهی

مهربانی را ارزانی عالم بکنی

و بپیچی همه را لای حریر احساس

گره عشق به آنها بزنی

مشتریهایت را با خود ببری تا لبخند

عشقبازی به همین آسانیست...


توضیح : مکان سرقت شعر زیبایی فوق اینجاست!!

***********
خيلی عجيبه آدم سالها يه آرزوی داره وقتی بهش می رسه اون لذتی رو که فکر می کرد توش نمی بينه !! ای آدمهای سيری ناپذير ....

***********
خيلی دلم براش می سوزه بيچاره عاشق ستاره هالی شده  34.gif

/ 5 نظر / 2 بازدید
بهرام

هرکسی که این متن رو میخونه ... من دنبال خانمی به اسم معصومه محمدی کجیدی میگردم من حامل ÷یامی مهم هستم که حتما باید بهش بگم هرکس اونو اتفاقی دیده و یا اگه میشناسش بهش بگه کمک ششما بینتیجه نخواهد ماند (دانشجو رشته منابع طبیعی )

salam be maa ham sar bezanin