بايد إستاد و فرو آمد
بر آستان دری که کوبه ندارد
چرا که اگر براه آمده باشی دربان به انتظار توست و
اگر بی گاه

به در کوفتن ات پاسخی نمی آید .

/ 1 نظر / 2 بازدید
تنبل

اين پرشين بلاگ کش ست کردند ولی تن شده نيست ۳ مطلب امروز ديدم شعر خيلي قشنگيه