شعله کبود

عنصر شفافی که در وجود ماست از همه کردار حتی از بهترین خواسته های که بر زبان آید و از گرانبهاترین تعلقات هنری ما دور می شود .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

این عنصر اگر در ما با ذوق شاعری همراه گردد خود به تنهائی سرودی غنائی نمی سراید و مواهب پنهان خویش رادر قالب خطوط و رنگها نمی ریزد.

هر کس می تواند به نیروی افکار خویش با آن  به منازعه پردازد .اما در میان انسانها کسی نیست که بتواند به اجبار با ترسش مبارزه کند و یا دردش را به بازی گیرد یا اینکه با حس گرسنگی و تشنگی خود کنار آید و در میان مردم کسی نیست که بتواند آرزوهای خویش را تغییر داده و از شکلی به شکل دیگر در آورد یا رازهای خود را از جائی بجائی انتقال دهد.آیا در میان ما آنکه ضعیف تر و کوچکتر است می تواند بر قوی تر و بزرگتر تاثیری داشته باشد ؟

آیا برای وجودی که  زمینی است و نور می گیرد امکان دارد که در موجودی که آسمانی و ثابت  است تغییر دهدو این << شعله کبود >> را که پرتو افشانی می کند و دگرگون نمی گردد دگرگون سازد؟ شعله ای که جابجا نمی شود اما جابجا می کند فرمان نمی پذیرد اما فرمان می دهد.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
آنکه فقط به فضل خدا امیدواراست

و آنچه از نعمتهای این عالم به شما داده شده متاع و زیور بی قدر زندگانی دنیاست و (اما) آنچه نزد خداست بسیار برای شماست بهتر و باقی تر است اگر فهم و عقل بکار بندید سوره:قصص آیه : 60

kimia

متاسفم که از نوشته ام رنجيده شدی ولی اين گفته من نيست و ان را از جايی خوندم که خودم خوشم امد ... به هر حال موضوعی که شما هم نوشتيد جالب بود و قابل تامل . موفق باشيد