مرغ پنهان

از دست اين persianblog و سرعت پایین اینترنت ديگه خسته شدم معلوم نيست چی کار ميکنی تو اين صفحات چی حذف شده و چی ۴ بار تکرار شده بهر حال احتمالا ناخواسته پيغام خانوم يا آقای mafiya_secret_spygirl_007 حذف شده که از ايشون عذر می خوام بهر حال ممنوم .

******

/با مرغ پنهان/


حرف ها دارم
با تو اي مرغي كه مي خواني نهان از چشم
و زمان را با صدايت مي گشايي !

چه ترا دردي است
كز نهان خلوت خود مي زني آوا
و نشاط زندگي را از كف من مي ربايي؟

در كجا هستي نهان اي مرغ !
زير تور سبزه هاي تر
يا درون شاخه هاي شوق ؟
مي پري از روي چشم سبز يك مرداب
يا كه مي شويي كنار چشمه ادارك بال و پر ؟
هر كجا هستي ، بگو با من .
روي جاده نقش پايي نيست از دشمن.
آفتابي شو!
رعد ديگر پا نمي كوبد به بام ابر.
مار برق از لانه اش بيرون نمي آيد.
و نمي غلتد دگر زنجير طوفان بر تن صحرا.
روز خاموش است، آرام است.
از چه ديگر مي كني پروا؟

سهراب سپهری

/ 2 نظر / 4 بازدید
آرمین گیله مرد

سلام و امیدوارم که خستگی رفع شود، یعنی سرعت نت در ایران زیاد شود ....

تنبل

عکس قشنگي بود امدم انجا کامنت بزارم که کند بود اين لينکم برا شما http://www.khansar.com/hamanet/shar/khansar/index.php?option=com_akogallery&Itemid=242