پی نوشت!!

به نظر من که بازی گرفتن احساسات آدمها به مراتب سخت تره چون می بینی که مستقیما به شعورت توهین شده ! و نتیجه اش این می شه که بسوزی و بسوزی و  شاید هم نسازی !!  ناراحت

/ 1 نظر / 21 بازدید
ریویو

سلام. ناراحت نباش... فراموش میشه...شاد باشی..[زبان]